0

განდონის ლატკა

მიმართვა,რომლის დროსაც ადრესატს მიანიშნებ რომ ყოვლად გამოუსადეგარია,გამოიყენება მისი დამცირებისთვის.

ბევრს ნუ ლაპარაკობ შე განდონის ლატკა.