1

ჰარი

აღნიშნული ფრაზა ნიშნავს ბეჯდვის დროს სიტყვებს შორის ადგილის დაშორებას

რას(ჰარი)შვები(ჰარი)შეჩემა?