ჰარი - განმარტებები - ბიძერი
1

ჰარი

აღნიშნული ფრაზა ნიშნავს ბეჯდვის დროს სიტყვებს შორის ადგილის დაშორებას

რას(ჰარი)შვები(ჰარი)შეჩემა?