0

მიგი#ვი მამას

როგორც წესი ფრაზა გამოიყენება ცელქი ბავშვის მისამართით,რომელსაც აღნიშნულ ბავშვს ეუბნება თავისი მამის მეგობარი ,ან კარგი ნაცნობი

გაჩერდი ახლა ,თორე მიგიჯვამ მამას