1

აბა რააა

ღამის კლუბებში ყველაზე ხშირად წარმოთქმული სიტყვები, რომლებიც გეგონება, რომ მუსიკის ნაწილია და აღნიშნავს შემდეგს: ძააააან მაგარი მუსიკაა; მაგრად გამიხსნა; ისე ჩააჭირა პატრონი მომეტყნა;

უნც დუნც უნც დუნც დუნც დუნც აბა რააა უნც დუნც უნც უნც უნც დუნც დტ დტ დყდყდყდყ დყდდდტდტ პრრპრპპრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრ