1

იდი ნახვი

ძირითადად თავაზიანი უარის გამოსახატად გამოიყენება თუმცა ნელ-ნელა იძენს კეთილის სურვების დატვირთვასაც. საქართველოში გამოთქმა პირველად 1801 წელს გაჩნდა, როდესაც ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების შედეგად განაწყენებულ თავდებს რუსებმა, სწორედ ეს განუცხადეს მათ მოთხოვნაზე %ლიფონა რაღა იყო და პრინცი გამაიყვანეთ მეფედ უნდა ვაკურთხოთო

მოდის ტიპი და გეუბნება. 50 ლარი მასესხე რა ძმობაში. თქვენ პასუხოთ იდი ნახვი შეჩემა ჩემთვის არა მაქ რა