1

შეეცი თუ გინდა

გამოიყენება ძირითადად მესამე პირისთვის ასახსნელად, რომ პიროვნებას არ შესწევს ძალა ან არ ააქვს სურვილი რაღაცის გაკეთების და ტყულიად დაძალებას აზრი არ ააქვს.

- რატო არ მასესხა ქეთიმ 100 ლარი, როგორ მჭირდებოდა?
- არ ააქვს და ვერ გასესხებს, შეეცი თუ გინდა.