ფანჯარა გამოაღე გავფრინდით შეჩემა - განმარტებები - ბიძერი