0

მე ვერა ბრატ, ზარულიომ ვარ.

სოციალური შეკრება/აქტივობისგან პასუხმგებლობის ამრიდებელი უნივერსალური წინადადება.

-მიდი ძმაო ერთი ნაპასი დაარტყი გაგისწორდება.
-მე ვერა ბრატ ზარულიომ ვარ.