0

ლიჟბი 51

გავრცელებული მუდარა სტუდენტებში(მოსწავლეებში). ძირითადად მოისმენთ გამოცდების წინა პერიოდში, იმ ადამიანებისგან, რომლებსიც მთელი წელი მახათს იყრიდნენ.

-რამდენ ქულას ფიქრობ
-ლიჟბი 51