ბიძაჩემო - განმარტებები - ბიძერი
0

ბიძაჩემო

მიმართვის ერთ-ერთი გამორჩეული ფორმა სახელის დაძახების ნაცვლად

შემოგევლე ბიძაჩემო