0

მტ#$ვნელმა უყიდა

გამოიყენება "სემიჩკის" ფულზე ჩალიჩისას როდესაც გოგო კარგი მანქანით ჩაივლის

- მტყვნელმა უყიდა უეჭველი თორე ამას საიდან?