0

შ*გ ხო არა გაქვს?!

ძირითადათ გამოიყენება ძმაკაცებს შორის, გაკვირვების გამოსახატად აღმატებით ფორმაში. განსაკუთრებით ძლიერ დესტრუქციული მოვლენების დროს, როგორიცაა "ძმაკაცმა გოგოს აიფონი აჩუქა"

უხელფასო ძმაკაცისადმი:
- კაცურად 100 ლარს ვერ მასესხებ?
- შიგ ხო არაგაქვს?!