0

საძმაკაცო

ადამიანთა გაერთიანება,რომელთა ურთიერთობასაც სათავე საერთო ტრუსიკის არსებობამ დაუდო

ტრუსიკის ძმაკაცები ვართ სიმონ