0

ცრუქაქუნა

კაცი, რომელსაც არ ძალუძს ჰყავდეს შთამომავალი, ვისი სპერმაც უვარგისია განაყოფიერებისთვის.

კი გათხოვდა ბიჭო მარა ქმარი ცრუქაქუნა გამოადგა და არ უჩნდებათ შვილი © მეზობელი