0

ჩემ კარტას ჩავდებ

სხვისი მობილურით სარგებლობის ერთ ერთი გავრცელებული ფორმა

რომელიც მთავრდებოდა კარტის ჩამდების გაუჩინარებით მობილურთან ერთად