0

როისწავლი დარეკე

კარტში მოგებული იყენებს წაგებულის მიმართ და მას ამცნობს რომ კარტს ყლესავით თამაშობს

როისწავლი დარეკე ბრატ