0

წვირიანი

ზედსართავი სახელი, რომელსაც ხმარობენ ერთდროულად ნოტიო და ჭუჭყიანი ქსოვილის აღსანიშნად.

- უცქირე, შენი სახელი ამოვქარგე.
- გაწიე იქით ეგ წვირიანი ცხვირსახოცი.