0

გატრასე

გაიარე ანუ გააჯვი აქედან

დავაი გატრასე ძმა