1

ჩემი არ არი

იმ საზოგადოების ნაწილისაგან თავდასაცავი ფრაზა რომელთა ასაკიც აღემატება 17-18 წელს . ამ ფრაზით მეპატრონე თავის ველოსიპედს მრავალგვარი დაზიანებებისგან იცავს , რადგან მთხოვნელი მეტწილად თავისი უზადო ცოდნის დასამტკიცებლად სთხოვს ველოსპიედს .

- ჩემი ძმა , ერთი გამატარე რაა !
- ჩემი არ არი !

0

ჩემი არ არი

ამით ველოსიპედის პატრონი თავიდან იცილებდა თქვენთვის ველოსიპედის თზოვების ფაქტს

Erti krugi damsvi
Chemi araa