0

მუჭური

აქტიურად გამოიყენებოდა 90_იანი წლების საქართველოში.სიტყვა
იდუნალებით მოცული და აბსტრაქტულია,მისი რეალური მნიშვნელობა არავინ იცის,გამოიყენებოდა უფროსი ასაკის მქონე პირთაგან,უმცროსი ასაკის მქონე ნძრეველა,ყლიფონ ბავშვთა მიმართ.

"მოდი აქ შე ყლის
მუჭურო ბავშვო".
"ზაზა მაგარი მუჭური ბუჭია"
"წადი ძმაო ვის რას ეუბნები მუჭური გადმოგდის თვალებიდან"