0

ძვალმსხვილი

ამ სიტყვით საკუთარ თავს ახასიათებენ ის პიროვნებები, რომლებიც ყოველ ღამე ჭამით სკდებიან, თუმცა საზოგადოებაში იხტიბარს არ იტეხენ.

ბევრს არ ვჭამ ძვალმსხვილი ვარ უბრალოდ.