ჩემიძმა ზარისგასაშვები ხოარაგაქ? - განმარტებები - ბიძერი