0

გვეშველება რამე?

საზოგადოებაში ყველაზე ხშირად დასმული რიტორიკული კითხვა , რომლის პასუხიც ხაზს კიდევ ერთხელ უსვამს რომ მაგარი ტრაკში ვართ .

- გვეშველება რამე?
- ტყნ