0

მიმიშვი ერთი მანახე მევიზავ

მოედინება ჩვენ გვერძე მდგომისგან რომელიც ცდილობს დაკვიმტკიცოს რომ ჩვენზე უკეთ ესმის ის “საჩალიჩო” რასაც ჩვენ ვჩალიჩობთ

მანახე აბა მევიცი ეგგ
-მოიცაა მოიცა
მაჩვენემეთქი უეჭველივიცი