0

ნასოკა

ტერფის წინა ნაწილი. ბურთზე მისი დარტყმა, უბანში დიდ სირცხვილად ითვლება.

რას გაიტანდი ნასოკის მეტს ვერ ურტყამ