0

აბიტურიენტი

ბიოლოგიური არსებაა, რომელსაც ძალუძს, გრამატიკული შეცდომების შესწორება. გირჩევთ, აბიტურიენტს, რომელიც ლიტერატურას აბარებს, მოერიდოთ, რადგან უჩვეულოდ ტყნავს ტვინს ისეთი ციტატებით, როგორებიცაა: „ოდეს ყოფილ არს აქამომდე, თუმცა მამათა და დედათა ერთად ეჭამა პური“, ,,არა, ჯერეთ მოწყალებისა ქარითა მრისხანებისა ღველფი განაბნივე და სიტკბოსა წყლითა მისი ალი. დაშრიტე, და მერმე მეტყოდე!" და ა.შ.
პ.ს მისურვეთ, ილიაში არ მოვხვდე

აბიტურიენტი ვარ და ყველაფერი მეპატიება

0

აბიტურიენტი

11-12 კლასის მოსწავლე, რომელიც ცდილობს რომ ის მასალა რაც 12 წლის განმავლობაში უნდა ესწავლა 2 წელიწადში შეისწავლოს. დამახასიათებელი ნიშნები: ჩაწითლებული თვალები, უძილობა და სხვა.

...