1

ამოვუღე კუჭის წვენი

ნიშნავს, რომ რომ სუბიექმა გოგოს ტუჩებში აკოცა და ეს პროცესი გრძელდებოდა დიდი ხანი.

გუშინ იმას ვეზასავე ამოვუყე კუჭის წვენი