1

სასიამოვნოა

გაცნობის დროს წარმოთქმული ფრაზა, რომელიც ხშირად უსიამოვნოა, თუმცა ზრდილობა მოითხოვს

გაიცანი გელა
სასიამოვნოა
ჩემთვისაც