0

იდი ნახუი...გრეხი

რუსული სიტყვებია რომლებსაც ქართველი ,,კაი ბიჭების" უმეტესობა დამახინჯებული ფორმით ხმარობს და ჰგონია რომ აზრი არ აქვს სწორად ამბობს თუ არა...ლიჟბი გაგაგებინოს...მაგალითად: - იდი ნახვი
-იდი ნახული
-გლეხია?
-იდი კ ჩორტუ
-იდი ნა მორე

-ბიჭო მაგ გოგოს მუ წერ
-რატო ბრაატ გლეხია?

-წამო გამომყევი
-იდი ნახვი რაა