0

სა*ლე

სა*ლე არის პიროვნება რომელიც ჩა*ლეებაზე 1 საფეხურით მაღლა დგას და ცდილობს რომ დააღწიოს *ლის წოდებას ამისთვის ხალხს თავისებურად თავს აყვარებს მაგრამ მაინც *ლეა ითარგმნება შემდეგნაირად "საყვარელი *ლე"

...