0

მალალიტრაშკა

სიტყვა გამოიყენება ადამიანების მიმართ რომელებსაც ალკოჰოლის მიმართ ცუდი დამოკიდებულება აქვთ და რამოდენიმე ჭიქის შემდეგ აღენიშნებათ წაკუზვა გაღუნვა და ასე შემდეგ

ეჰ ეს მალალიტრაშკაა