0

რუჩკებს არ ენდოთ

გასვენების დღის ყველაზე აქტუალური ფრაზა, რომელიც გულისხმობს მიცვალებულის მიმართ სიფრთხილის გამოჩენას, რომ ამ უკანასკნელმა ცხოვრების ბოლო გზაზე ცხვირი არ წაიმტვრიოს.

- თავი აუწიე თავი
- რუჩკებს არ ენდოთ