0

ყლეყვერი

შეურაცხყოფა. ძირითადად იხმარეობა "საღადაო ფორმაში".

-აუ გიო რა ყლეყვერი.
-კაი შეჩემა, ნუ ყლეყვერობ.