0

მასტერკა

თუთუნ გამოყრილ სიგარეტში შეყრილი მცირე ოდენობის პლანი (მარიხუანა), მასტერკა აღნიშნავს როგორც რაოდენობრივ ერთეულს ასევე ზომიდან გამომდინარეც იხმარება როგორც მომცროს ალეგორიული ვარიანტი.

მართლა ერთი მასტერკისთვის ხომ არ წავალთ ბათუმში?

მასტერკა ტვინი არ აქვს თავში მაგ ჩემისას.

0

მასტერკა

იტყვიან ერთ ღერ მარიხუანაზე. ეს მოფერებითი სახელი დაერქვა თავისი ზომის გამო, თუმცა მის პროფესიონალიზმში ეჭვი არავის ეპარება.

-გუშინ ბიჭებმა მოვწიეთ
-ბოთლიდან?
-არა მასტერკა გავახვიეთ