1

მჭერმეტყველი

გამართულად მოლაპარაკე ადამიანი.

-იყავი მჭერმეტყველი.
-შენი მჭერმეტყველი დედა მოვტყან.