0

ოდნოკლასნიკი

გავითარების დაბალ დონეზე არსებული სოციალური ქსელი რომელმაც დიდი აღიარება ჰპოვა 21-ე საუკუნის პირველ ათწლეულში. ე.წ. ოდნოები გამოიყენებოდა გოგოების გასაცნობად და თუ შენ 5+ გეწერა ფოტოზე ზნაჩიტ მაგარი გაჩითული იყავი.

-ოდნოზე როგორ ხარ?
-(((( NINIII ))))))))))))))