0

გენავე ძმაა

გენაცვალეს შემოკლებული ფორმა გამოიყენება ფეხბურთის თამაშის დროს ზუსტი პასის მოსვლის შედეგად

გენავე ძმააა