0

შენნაირი ვარ

ამ სიტყვას ხშირად იყენებენ ეზოში მოთამაშე 6-7 წლის ბავშვები, რომლებიც გუნდებად არიან გაყოფილნი და ცდილობენ ერთამანეთს შეახსენონ რომ მის მხარესაა

იდეაში შენიანი ვარ მოიაზრება