0

დაბოლილი

სიტყვა რომელიც აღნიშნავს ადამიანის მდგომარეობას როცა იგი არასტანდარტულ მდგომარეობაში იმყოფება სასაცილო ბალახის მოწევის შემდეგ.ხშირ სემთხვევაში იგი მიმდინარეობს ჰალუცინაციის და ბევრი სიცილის ფონზე

აუ ბუჭო მაგარი დაბოლილივარ.