0

შენ ვინ გტყნავს?

გამოიყენება ადამიანის მიმართ რომელიც სხვისი ცხოვრებით ინტერესდება და ჯერ კიდევ გაურკვეველია მას ვინ ტყნავს

შენ ვინ გტყნავს?