0

პიტაკი

პიტაკი, თუთუნ გამოყრილ სიგარეტში ნახევრამდე შეყრილი პლანი/მარიხუანა, პიტაკი არის მასტერკის ნახევარი (იხ.მასტერკა)

ერთი პიტაკი 4 მა მოვწიეთ და მაგრად დაგვანგრია.

0

პიტაკი

ნარკოტიკული თრობის საშუალების - მარიხუანის საზომი ერთეული

"იმ ყლემ ერთი პიტაკი პლანი მომცა და ისიც ტრუხა."