0

სხვა რასშვები

აღნიშნული სიტყვა გამოიყენება ძირითადად ლაპარაკის დროს სასაუბრო თემის ამოწურვის შემდეგ და როცა ცდილობს პიროვნება საუბარი ჩიხში არ შევიდეს.

- რავი ვაარ რა
- სხვა რაშვები ხო ხარ ჯიგრულად
- აბა მაგრად

0

სხვა რასშვები

უხერხულობისგან თავის დაღწევისთვის გამოყენებული კითხვა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უფრო უხერხულობას იწვევს.

-სხვა რას შვები?
-რავი არაფერს, შენ?
-რავი არც მე