0

კორიდორი

ე.წ ყმაწვილკაცობის თამაშის "ქურდი ზონაში"-ს განუყოფელი ნაწილი,როდესაც ადამიანი გადაცდებოდა ზონის "საზღვარს" მას კორიდორში გასვლა უწევდა

-ეე,ზონას გაცდა ტოო
-დავაი კორიდორში გაატარეთ