0

გალაღლაღება

ერთობ დიდი მონდომებით, ხარისხიანი სექსით დაკავება (ალაღლაღებენ მხოლოდ კაცები)

-ჰა რა ქენი გაულაღლაღე?
-არა რა გავულაღლაღე, პირში მივეცი.