ძაღლებს, ძაღლებს, ძაღლებს! - განმარტებები - ბიძერი