0

ერთმა გუნდმა გამისხა

ფრაზა რომელიც ნიშნავს უამრავ გუნდზე დადებულ ფულს სადაც ამ უამრავი გუნდიდან ერთი გუნდი უეჭველი ასხავს ანუ აგებს და ეს სიტყვები იმდენად მძიმედ გამოითქმევა რომ შესაძლებელია დიდი ზიანი მიაყენოს გარშემო მყოფების ფსიქიკას.

-ერთმა გუნა გამისხა რაა
-ხოგითხარი ეგ გაგისხავს თქო 1X ვიცოდი მაგის