0

თუ ძმა ხარ რაა

ფრაზა, როცა ორი ინდივიდიდან ერთ-ერთი აშკარად ჩიხშია და მოწინააღმდეგის მყარი არგუმენტების მიერ რეალურად განადგურებული. აღნიშნული წინადადება წარმოითქმის დამარცხებულის მიერ და გულისხმობს, რომ მოკამათე აშკარად ცდება, მაგრამ ამის დადასტურებისთვის თავი აღარ აქვს და უბრალოდ ხელს იქნევს თანდაყოლილი ლუღლუღითა და თავის ქნევით.

...