0

პარიადკაში მოდი

ამ სიტყვას ხშირად გამოიყენებენ საქმის გარჩევის დროს, რაც ნიშნავს იმას, რომ თავი მწყობრში მოიყვანოს.

ჯერ პარიადკაში მოდი და მერე მესაუბრე რა ბრატ