თუდაგაყი გადაგაგდებ ამერიკაში - განმარტებები - ბიძერი