0

ჩაკიდული

ბირჟაზე, შემუშავებული სახის ალეწვამდე დათრობის მარტივი და იაფიანი ხერხი. ერთი ბაკალი ლუდისადა 100 გრამი არყის ნარევი.

ჩაკიდული დავლიე ჩმდდშვც